پیش سفارش پروژه

کلیت سایت

اطلاعات کلی شما و سایت مد نظر

نوع محتوای سایت

صفحات، مقالات، محصولات و...

توجه داشته باشید خودتان می توانید بی نهایت صفحه در سایتتان بعد از تحویل نسبت به قابلیت های سایت اضافه نمایید.

نیروی محتوا کار دارم!

ادمین دارم!

زمان و هزینه

زمان و هزینه حدودی قابل قبول شما

طراحی و ظاهر

امکانات

دامنه را از قبل ثبت نموده ام

سایت چند زبانه

نسخه PWA

اپ موبایل

SMS پنل

دریافت E-namad

دریافت ساماندهی

وب مهر، تکیه گاهی با مهر